Våra fordon

Med våra fordon kan vi köra allt från styckegods till flis & timmer.

Vattlångs Åkeri

Mats Larsson

Berge 95

820 71 ILSBO


mobil: 070-6757631

info @ vattlangsakeri.se