Vattlångs Åkeri AB

 
Vägen till Vattlångs Åkeri AB började 1997 när Mats Larsson tog examen från transportgymnasiet. Efter drygt 10 års erfarenhet av åkeriverksamhet genom familjeföretaget Larssons Transport AB så grundades Vattlångs Åkeri AB av Mats år 2008. Idag har företaget sju anställda och är ett flexibelt åkeri med flera uppdragsgivare och körningar runt om i Sverige och Norge.
 

Vår Miljöpolicy  

Vår Trafiksäkerhetspolicy

Vattlångs Åkeri AB skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens krav och åkeriets egna resurser och förutsättningar arbeta för:
 • att erbjuda marknaden miljöeffektiva vägtransporttjänster.
 • att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt.
 • att i tillämpliga delar följa aktuell miljölagstiftning, andra samhällskrav samt kundernas krav.
 •  att införa och följa upprättat miljöprogram med beskrivningar och uppföljningar av miljöfrågorna.
 • att informera kunder och övriga intressenter om åkeriets miljöprogram.
Ilsbo den 14 april 2009
Vår ambition är att som yrkesmän med ledningsansvar vara föredömen i trafiken och medverka till att angelägna trafiksäkerhetsmål uppnås såväl för individen, företaget och samhället.
 
Detta innebär att ledning och anställda:
 • Håller fordon och utrustning i trafiksäkert skick.
 • Alltid använder säkerhetsbälte.
 • Håller tillräckligt avstånd till framförvarande.
 • Respekterar och följer hastighetsbestämmelserna.
 • Tar hänsyn till väglaget.
 • Respekterar kör- och vilotids reglerna.
 • Respekterar gällande viktbestämmelser.
 • Säkrar godset enligt gällande bestämmelser.
 • Är sprit- och drogfria - inkl starka mediciner - och undviker att köra då vi är trötta.
 • Inte accepterar transportuppdrag som innebär att vi måste bryta mot policyn och dess innebörd.
Ilsbo den 14 april 2009

Vattlångs Åkeri

Mats Larsson

Berge 95

820 71 ILSBO


mobil: 070-6757631

info @ vattlangsakeri.se